Σχολή Διά Βίου Μάθησης

To ΝΗΜΑ είναι πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης Ι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr) – Υπουργείο Παιδείας.(Κωδ. Αδείας : 2100887).

Το Κέντρο πραγματοποιεί το τριετές πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης  στη Συστημική Συμβουλευτική, πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Επίσης προσφέρει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης σε διάφορα θέματα Ψυχικής Υγείας & Ειδικής Αγωγής.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης παρέχονται στη Λάρισα, καθώς και εξ' αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα.