Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας

ΝΗΜΑ

To Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας - ΝΗΜΑ ιδρύθηκε το 2014 στη Λάρισα. Σκοπός του είναι να παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων.

Το Ινστιτούτο φέρει επίσημη άδεια ως ανεξάρτητη εκπαιδευτική μονάδα ως  Κέντρο δια Βίου Μάθησης Ι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr) – Υπουργείο Παιδείας.(Κωδ. Αδείας : 2100887).

Κλινική υποστήριξη

Σε ότι αφορά την κλινική υποστήριξη το ΝΗΜΑ αναπτύσσει ένα φάσμα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας (ενηλίκων, εφήβων, παιδιών), λογοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης και ψυχοεκπαίδευσης παιδιών.

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 

Λογοθεραπεία & Εργοθεραπεία

Εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία και την εκπαίδευση.

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση και επιμόρφωση το ΝΗΜΑ αναπτύσσει επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης για ειδικούς ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και άλλων συναφών επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, καθώς και προγράμματα για κάθε ενδιαφερόμενο, όπως σχολές γονέων, κλπ.

Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας  

Μεταξύ άλλων στο Ινστιτούτο πραγματοποιείται το τριετές πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης  στη (εξελικτική συστημική) Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα δύναται να το παρακολουθήσει κάποιος στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, αλλά και εξ' αποστάσεως.

Επίσης, προσφέρει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης σε διάφορα θέματα Ψυχικής Υγείας & Ειδικής Αγωγής.

Εξ΄αποστάσεως μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα

Πολλά από τα προγράμματα εκπαίδευσης παρέχονται εξ' αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα.