Σχολή Διά Βίου Μάθησης

To NHMA ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Κωδ. Αδείας : 2100887), αποτελεί τμήμα του Κέντρου Στήριξης για το Παιδί και την Οικογένεια – ΝΗΜΑ. Στα πλαίσια του κέντρου λειτουργούν τέσσερα τμήματα: τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας, τμήμα Λογοθεραπείας & Ειδικής Αγωγής, τμήμα Δημιουργικού Εργαστηρίου και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, όπου στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης στους τομείς της ψυχικής υγείας, της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της συμβουλευτικής, κ.α.